Tel: +90 318 357 37 43 | E-posta: abofisi@kku.edu.tr


 

 

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği - Student Mobility Studies
Öğrenci Staj Hareketliliği - Student Placment

ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Erasmus+ öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus kurumlararası anlaşması olması gerekir.
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden Kimler Yararlanabilir?
Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir. Programdan yararlanabilmek için gerekli olan minimum akademik ortalama:

  • Önlisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00’tür.

Değişimin gerçekleşeceği akademik yıl birinci sınıfta okuyan önlisans ve lisans öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilir, ancak değişim başladığında 1. sınıf öğrencisi olmamaları gerekir (Hukuk Fakültesi öğrencileri ilse Erasmus+ programına en erken 2. sınıfta başvurabileceklerdir).
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için alttan dersin olması programdan faydalanmaya engel değildir.
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Seçim Kriterleri Nelerdir?
Erasmus+ öğrenim hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken genel not ortalamasının % 50'si ve yabancı dil puanının % 50'si alınır ve hesaplanan ağırlıklı ortalamaya göre Kurumlar arası Anlaşma kontenjanının elverdiği sayıda öğrenci Erasmus+ aday öğrencisi olur. Programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru dönemlerinde http://abofisi.kku.edu.tr sayfasında ilan edilen yer ve tarihlerde yapılan yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür. Dil barajı bulunup bulunmadığına dair bilgi ilgili akademik yılın başvuru metninde yer alacaktır.
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibesi Nedir?
Erasmus+ hibesi değişim faaliyetinin tamamını finanse etmeyi amaçlamaz. Öğrencinin masraflarına katkı olarak düşünülmelidir.
Öğrenci yurtdışına çıkmadan önce, hak ettiği hibenin % 80'i (hibenin Üniversitemize Ulusal Ajans tarafından gönderilmesini takiben) öğrencinin gidiş işlemlerini bitirmesi ile birlikte hesabına yatırılır. Değişim sonunda gerekli kapanış belgelerinin Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi’ne teslim ettikten sonra hibesinin % 20'si öğrencinin hesabına yatırılır

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyet Süresi
Erasmus+ öğrenim hareketliliği en az 3 tam ay (90 gün) en fazla 12 tam ay (365 gün) olabilir. Değişim süresin, bölüm/fakültenin Erasmus+ Kurumlararası Anlaşması belirler. 3 tam aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus+ kapsamına girmez ve hibelendirilemez. Değişim süresinin değişim başladıktan sonra mücbir sebepler dışında 90 günün altına inmesi durumunda öğrencinin Erasmus+ değişimi iptal edilir ve öğrenci aldığı tüm hibeyi iade eder.
Bir öğrenci aynı kademe içerisinde birden fazla kez Erasmus+ öğrenim ya da staj hareketliliğinden faydalanabilir. Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus++ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri toplamı, toplamda 12 ay’ı geçemez.

Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler
Öğrencinin Kırıkkale Üniversitesi’nde alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda  eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus+ Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir.
Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus+ öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar. Erasmus+ öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus+ öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.
Erasmus+ Programı Ne Değildir?
1- Erasmus+ programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.
2- Erasmus+ programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.
3- Erasmus+ programı bir "diploma" programı değildir.

Detaylı Bilgi İçin:

  • www.ua.gov.tr
  • Ulusal Ajans Erasmus+ El Kitabı

Erasmus+ Staj Hareketliliği
Erasmus+ Staj Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bulunan bir şirkette ya da Erasmus+ Üniversite Beyannamesi sahibi bir üniversitede staj faaliyetinde bulunmasıdır. Staj Hareketliliği, öğrencilerin temel ve mesleki bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesini yükseltmeyi; yabancı dil yeterliliklerini artırmayı; kültürlerarası diyaloğu güçlendirerek, sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğin önemini kavramasını; demokratik hayata ve işgücü piyasasına aktif olarak katılmasını amaçlamaktadır.

  Erasmus+ Staj Hareketliliğinden kimler faydalanabilir?
Başvuran öğrenciler, bir yükseköğretim kurumu bünyesinde eğitim kademelerinden herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı bir öğrenci olmalıdır.

Staj faaliyetinde öğrencilerin programdan faydalanabilmeleri için en az 2.sınıfta olmaları şartı aranmaz; birinci sınıf öğrencileri de başvuruda bulunabilir. Bu öğrencilerin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.

Başvuruda bulunmak için gerekli olan genel not ortalaması önlisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 şeklindedir.
Öğrencinin alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus+ programından faydalanmasına engel değildir.

  Staj yapmaya uygun kurum/kuruluşlar hangileridir?
Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır: Erasmus+ Üniversite Beyannamesine (ECHE) sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya 

İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş.
Hangi kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir?
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir:

  • AB kuruluşları ve diğer AB kurumları
  • Ulusal ajanslar gibi AB programlarını yöneten kuruluşlar
  • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)

  Staj faaliyetinin süresi ne kadardır?
Bir öğrencinin, her bir eğitim kademesinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ayrı ayrı toplamda 12 ay olmak üzere Erasmus+ programından faydalanma hakkı bulunmaktadır. Öğrenciler, bu haklarını isterlerse Erasmus+ öğrenim hareketliliği, isterlerse Erasmus+ staj hareketliliği kapsamında kullanabilir.

Örneğin, bir lisans öğrencisi 6 ay Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden, geri kalan 6 ay da Erasmus+ staj hareketliliğinden faydalanarak hakkı olan 12 ayı Erasmus+ öğrencisi olarak tamamlayabilir (Örnekte belirtilen süreler, öğrencinin tercihine göre değişiklik gösterebilir.)
Aynı öğrenci, diğer eğitim kademelerinde de yine toplam 12 ay olmak üzere Erasmus+ programından faydalanma hakkına sahiptir. Staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen bir öğrencinin staj dönemi en az 2 tam ay, en fazla 12 ay olabilir.

Staj Hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütü nedir?
Erasmus+ öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus+ öğrencisi olarak seçilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Buna göre, seçim sürecinde öğrencinin akademik başarı düzeyinin %50'si ile yapılan dil sınavından aldığı puanın %50'si toplanır ve elde edilen ağırlıklı not ortalamasına göre öğrenci sıralaması yapılır. 
Daha önce yararlanma: -10 puan (toplam 100 puan üzerinden) gerçekleştirilir.

Staj Hareketliliği için yapılacak dil sınavı, Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanacaktır.Staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen tüm öğrencilerimizin yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur.

Staj Hareketliliği için belirlenen hibe miktarları ne kadardır ve ödemeler ne zaman yapılır?
Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen hibe miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önünde tutularak objektif ve şeffaf ölçütler temelinde belirlenmiştir. Buna göre, Erasmus+ Staj Hareketliliği için belirlenen hibe miktarları aşağıdaki şekildedir:Öğrencilere, hareketlilik başlangıcında gerekli tüm şartları yerine getirmelerinin ardından, hibelerinin % 80’i ödenir. Değişim sonunda ise, yine gerekli tüm şartları yerine getirmelerinin ardından hibelerinin % 20’si ödenir.

Staj Hareketliliğinden hibesiz faydalanılabilir mi?
Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus+ öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus+ öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Hareketlilikten hibesiz yararlanan tüm öğrenciler, Erasmus+ programının tüm avantajlarından faydalanmaktadır; ancak, bu öğrenciler bütçe hesaplamalarına dâhil edilmez ve kendisine hibe katkısı sağlanmaz.
Bununla birlikte, değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklarına göre öğrenciler seçildikten sonra, yükseköğretim kurumuna tahsis edilen bütçe kapsamında maddi olarak desteklenemeyen kontenjan kalması halinde, hibe almadan gitmek isteyen öğrenciler arasında ayrıca bir değerlendirme yapılabilir. Burada da tarafsızlık ve şeffaflık kuralları gereği genel değerlendirme ölçüt ve ağırlıkları dikkate alınarak öğrenci seçimi gerçekleştirilir.
Detaylı Bilgi İçin:

  • www.ua.gov.tr
  • Ulusal Ajans Erasmus+ El Kitabı