Tel: +90 318 357 37 43 | Mail: abofisi@kku.edu.tr


 

T.C. Kırıkkale Üniversitesi

2015-2016 Akademik Yılı Güz/Güz+Bahar Dönemi

Farabi Öğrenci Hareketlilik Programı İlanı

Başvuru Tarihi                     :23/02/2015-13/03/2015

Başvuru Yeri                         : Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi

                                                   Farabi Kurum Koordinatörlüğü

 Değerlendirme Sonucu        :18/03/2015 tarihinde web sayfamızda ilan edilecek.

 Öğrenci Başvuru Şartları    :

 Önlisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması   

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması,          Hazırlık öğrencileri ile Tıp Fakültesi 6.sınıf (intörn) öğrencileri programdan yararlanamazlar.

Başvuru için gerekli belgeler

 Aday Öğrenci Başvuru Formu (Resim yapıştırılımış 2 adet, poşet dosyaya konulacak)

Güncel Transkript (2 adet)    

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

Başvuruların Değerlendirilmesi

Öğrenim görülecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise başvurusu uygun bulunan öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim gerçekleştirilir.

Öğrenim görülecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise başvurusu uygun bulunan öğrencilerin not ortalamasının %50 si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösterir yabancı dil puanının %50 sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.

 Protokol imzalanan Üniversitelerin Kontenjanları 

 Kontenjan ayrıntıları, değerlendirme sonucu ve diğer belgeler için bkz.:

http://abofisi.kku.edu.tr/farabiformvedokumanlar.html