Tel: +90 318 357 37 43 | Mail: abofisi@kku.edu.tr


 

T.C.

Kırıkkale Üniversitesi

2014-2015 Akademik Yılı Güz/Güz+Bahar Dönemi

Farabi Öğrenci Hareketlilik Programı İlanı

 

 

Başvuru Tarihi                     :24/02/2014-14/03/2014

 

Başvuru Yeri                         : Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi

                                                Farabi Kurum Koordinatörlüğü

 

Değerlendirme Sonucu        :18/03/2014 tarihinde web sayfamızda ilan edilecek.

 

Öğrenci Başvuru Şartları    :

 

 Önlisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması   

 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması,          Hazırlık öğrencileri ile Tıp Fakültesi 6.sınıf (intörn) öğrencileri programdan yararlanamazlar.

 

Başvuru için gerekli belgeler

 Not: Başvuru Formları Bilgisayar ortamında doldurulmalı ve  Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Farabı Ofisine şahsen yapılmalıdır.

Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet)

Güncel Transkript (2 Adet)   

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Fotoğraf (2 Adet)      

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

 

Öğrenim görülecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise başvurusu uygun bulunan öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim gerçekleştirilir.

Öğrenim görülecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise başvurusu uygun bulunan öğrencilerin not ortalamasının %50 si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösterir yabancı dil puanının %50 sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.

 

Protokol imzalanan Üniversitelerin Kontenjanları 

 

Kontenjan ayrıntıları, değerlendirme sonucu ve diğer belgeler için bkz.:

http://abofisi.kku.edu.tr/farabiformvedokumanlar.html