Tel: +90 318 357 37 43 | Mail: abofisi@kku.edu.tr


 

 

TÜBİTAK AB Ufuk 2020 (Horizon 2020) Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Üniversitemizde TÜBİTAK AB Ufuk 2020 (Horizon 2020)  Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Anafartalar Salonu’nda 30 Mayıs 2016 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi ve TÜBİTAK işbirliği ile AB Ufuk 2020 (Horizon 2020)  bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

“Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Yapmak Üniversitelerin Önemli Görevlerinden Biridir”

Programın açılış konuşmasını yapan Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, üniversitelerin eğitim ve öğretimin yanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak gibi görevleri de olduğunu belirtti.

 Kırıkkale Üniversitesi olarak araştırma alt yapısının çok güçlendiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Yıldız; “Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme laboratuvarında birçok çalışma yapıldı. Aynı zamanda Ahiler Ajansı’nın desteklediği Biyouyumluluk Laboratuvarı’nın kurulmasında büyük kaynak harcandı. Ülkemizde son yıllarda siyasi, idari ve mali yönden araştırma ve geliştirme faaliyetleri daha da önem kazandı. Türkiye’de projelerde kullanılan kaynaklar ve imkanlar artırıldı. Bu alanda TÜBİTAK ülkemizdeki en önemli kurumlardan biridir. Bilgilendirme amaçlı yapılan bu tür programların yapılmasının gerekliliğine inanıyoruz ve bu programın da çok verimli geçeceğini düşünüyoruz” dedi.

“Araştırma Faaliyetleri Hızla Uluslararasılaştırılmaktadır”

Horizon 2020 programı hakkında genel bir bilgi veren  TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Hakan Karataş, TÜBİTAK Ufuk  2020 katılım, teşvik, ödül ve desteklerinden bahsetti. Araştırma faaliyetlerinin hızla uluslararasılaştığını belirten Karataş; “Bilimsel yayınların yaklaşık %60’ı en az iki farklı ülke adresli araştırmacılar tarafından hazırlanan uluslararası çalışmalardan oluşmaktadır.  Bu oranın 1992 yılında %20’nin altında olduğu düşünüldüğünde, akademik araştırmalar alanında uluslararasılaşma hızının dünyada ne kadar hızlı ilerlediği görülmektedir. AB Çerçeve Programları ile en yeni ve ileri teknolojiye erişim, büyük bütçeli, büyük etki yaratacak iştirakler, yeni pazarlara erişim, geleceğin teknolojilerine yön verecek projeler, sanayi ve akademi arasındaki işbirlikleri, endüstriyel standartlara önceden erişim sayesinde  ekonomik kalkınma hedeflenmektedir. Araştırma ve inovasyon dengesi sağlanarak sadece buluşlar, yeni ürünler, ileri bilimsel gelişmeler değil mevcut teknolojilerin yeni kullanımları ve iyileştirilmesi de sağlanmaktadır” dedi.

Ufuk 2020 Programı Ulusal Yol Haritası ve Hedefleri Hakkında Bilgi Verildi

Ufuk 2020 Programı’nın ulusal yol haritası hakkında bilgiler veren  Hakan Karataş, yol haritasını şu şekilde açıkladı:  “Ulusal düzeyde farkındalığın artırılması ve eğitim faaliyetleri gerçekleşmek, programa katılımı teşvik eden mekanizmaları ve insiyatifleri geliştirmek, Türkiye Araştırma Alanı’nın yetkinliğinin belirlenmesi, uluslararası görünürlüğü artırmak ve Avrupa Araştırma Alanı ile işbirliklerinin geliştirilmesi, ulusal kurum ve kuruluşlar ile işbirliklerini arttırmak ve program kapsamında ulusal ve uluslararası Ar- Ge programları arasında eşgüdüm sağlamak.”

Katılımcılar Bilgilendirildi

Program da ayrıca Ulusal İrtibat Noktası’nda görevli Muhammet Hakan Horzum; Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım, Ayşenur Okatan; Ulusal İrtibat Noktası Sağlık, Demografik Değişim ve Refah, Burcu B. Göğüş Doğan ve Sonay Aydın Ufuk 2020 Programında Sosyal Bilimler ve Bilim Toplum, 2017 Çağrı Başlıkları, Ortak Arama Portalları ve Hakemlik hakkında bilgiler verdi.

 

Avrupa Komisyonu AB Bakanlığı Ulusal Ajans Erasmus + YÖK Farabi Değişim Programı Mevlana Değişim Programı