Tel: +90 318 357 37 43 | E-posta: abofisi@kku.edu.tr


 
Ahiler Kalkınma Ajansı'nın II. Teknik Destek Programı Çağrısına başvurusunu yaptığımız ve kabul edilen Patent Eğitimi adlı
projemiz eğitimlerin ardından sona erdi.

Ekonomik kalkınma ve toplumsal refahın yükselmesi için en önemli etken, teknolojik gelişme ve bilimsel alandaki ilerlemelerdir. Çünkü teknoloji ve onun kaynağını oluşturan bilim, çağımızda doğrudan bir üretici güç haline gelmiştir. Sanayinin rekabet gücünü sürdürebilmesi ve bu gücü yeniden üretebilmesinin olmazsa olmaz koşulu teknoloji yetkinliğidir. Bu nedenle, üretimde yetkinlik bilim ve teknolojide yetkinlik anlamını taşımaktadır. Özellikle küreselleşme olgusu ile artan rekabet teknolojik bilgiye dayalı üretimi zorunlu hale getirmektedir. Günümüzde yenilikçilik ve teknoloji üretimi konusunda kamunun görevi, gerekli yasal ve fiziksel alt yapıyı oluşturmak, etkin bir destekleme sistemi ile Ar-Ge, yenilikçilik, patent, lisanslama faaliyetlerinin desteklenmesi olarak belirginleşmiş bulunmaktadır. Kırıkkale Üniversitesi’nde Teknoparkın kurulmasının ardından vereceği hizmetler öncesi üniversite personelinin bilgilenmesi ve bunun ardından bilgilendirmesi beklenmektedir. Bu sayede alınan eğitimi yaygınlaştırma, tecrübe etme ve bilgilendirme faaliyetleri yaygınlaşacaktır. Bu bakımdan ele alındığında Kırıkkale Üniversitesi’nde kurulacak Teknopark özellikle Kırıkkale’de ve TR71 Bölgesinde sanayici, girişimci veya akademisyenler için patent, lisanslama, teknoloji transfer, yazılım gibi başlıca teknik konularda danışmanlık/eğitim kurumu olarak hizmet verecektir. Buna bağlı olarak İç Anadolu Bölgesi’nde teknoloji kaynağı olarak bir misyon üstlenecektir.

Bu öncüller neticesinde ortaya çıkmış projemizin başarılı bulunması ve kabul olmasının ardından 23-24-25-26 Aralık 2013 tarihlerinde Üniversitemiz akademisyenlerinin oluşturduğu 25 kişi eğitimlerini başarıyla tamamlayıp sertifikalarını almışlardır.