Tel: +90 318 357 37 43 | Mail: abofisi@kku.edu.tr


 

 

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı 

Grundvig programı kapsamında eğitim alan yetişkin öğrenciler

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yetişkin eğitimi alanında sağlanan hibe destekleri 2014 – 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

 

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yetişkin eğitim alanına özel olarak ise yaygın eğitimin kalitesinin arttırılması, Programa üye ülkelerdeki yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Erasmus+ Yetişkin Eğitimi faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yetişkin eğitimi hizmeti veren  kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrenicileri kapsamaktadır. Yaygın eğitim kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yüksek öğrenim kurumları, cezaevleri, müzeler, kütüphaneler gibi kuruluşlar ülkeler arası ortaklıklar kurarak birlikte çalışabilirler.

 Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından Başkanlığımıza yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.  

Erasmus+ Programı altında Yetişkin Eğitimi alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak üzere ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir. 

Grundtvig hakkında bilgi

 


 • Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan 

 • Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan 

 • Ana Eylem 3 - Politika Reformuna Destek (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

 • Özel Eylem

 • Jean Monnet (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)
 • Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan 

 • Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan 

 • Ana Eylem 3 - Politika Reformuna Destek (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

 • Özel Eylem

 • Jean Monnet (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

Erasmus+ Programı Temel Belgeler

Erasmus+ Teklif Çağrısı

Erasmus+ Program Rehberi

Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus+ Sunum Videosu

 

Avrupa Komisyonu AB Bakanlığı Ulusal Ajans Erasmus + YÖK Farabi Değişim Programı Mevlana Değişim Programı