Tel: +90 318 357 37 43 | Mail: abofisi@kku.edu.tr


 

 

Erasmus+ Erasmus Programı

(Yükseköğretim Alanında Erasmus+)

Erasmus programından yararlanan  öğrenciler

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Başkanlığımıza ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak üzere ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir. 

  • Jean Monnet (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

 

Erasmus+ Programı Temel Belgeler

Erasmus+ Teklif Çağrısı


Erasmus+ Program Rehberi (Türkçe-İngilizce-Fransızca-Almanca)

Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği Başvuru Formu (KA1)

Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar Başvuru Formu (KA2)

Yükseköğretim Alanında Erasmus+ Programı Sunum Videosu

Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği Sunumu

Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar Sunumu

   

 


Avrupa Komisyonu AB Bakanlığı Ulusal Ajans Erasmus + YÖK Farabi Değişim Programı Mevlana Değişim Programı